ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ به شرح جدول و نمودار زیر بوده است.

ردیف نام سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
۱ سازمان اقتصادی کوثر ۹۶۰٫۰۰۰ ۴۸
۲ شرکت سرمایه­گذاری بوعلی (سهامی عام) ۹۶۰٫۰۰۰ ۴۸
۳ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) ۸۰٫۰۰۰ ۴
جمع کل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ در نمودار زیر :

  • سازمان اقتصادی کوثر 960.000
  • سرمایه گذاری بوعلی(سهامی عام) 960.000
  • سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) 80.000