معرفي و تاريخچه فعاليت شركت

شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین(سهامی خاص) در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۶ تحت شماره ۳۰۶۱۸۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.  بر اساس مصوبه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۶ سال مالی شرکت از اول تیر ماه هر سال شروع و در پایان خرداد ماه سال بعد به پایان می رسد.

محل قانونی شرکت به آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق)، نبش خیابان ۳۷، پلاک ۱۶۵ طبقه دوم
می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۳ اساسنامه عبارت است از : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی، صنعتی ، بازرگانی و خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی و نیز خرید سهام در داخل و خارج از کشور. شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

  • تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هر گونه مشارکت اعمل از حقوقی یا مدنی؛
  • تغییر ساختار شرکت های موضوع سرمایه گذاری از طریق بورس اوراق بهادار و یا سایر طرق؛
  • استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری از طریق ترهین اموال و دارائی ها منقول و سهام شرکت های تابعه و وابسته و سایر طرق؛
  • تشویق امیر سرمایه گذاری و عقد قرارداد جهت اداره سهام؛
  • خرید سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی؛
  • خرید و فروش اوراق بهادار؛